Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 1
w Orzeszu
Klucz do uczenia się™
Urząd Miasta Orzesze


orzel

PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM NR 1
INFORMACJE OGÓLNE


I. INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Główne akty prawne, regulujące funkcjonowanie placówki:
2. Adres:
3. Godziny otwarcia: 6 -17 - godziny mogą ulec wydłużeniu, jeśli wyniknie taka konieczność
podczas rekrutacji 2019/20

4. Do naszego przedszkola uczęszcza 115 dzieci, w 5 grupach przedszkolnych:
 • Motylki - grupa integracyjna - grupa dzieci 3/4 letnich
 • Biedronki - grupa dzieci 4 letnich
 • Żabki - grupa dzieci 5/6 letnich
 • Słoneczka - grupa dzieci 6 letnich
 • Pszczółki - grupa integracyjna - grupa dzieci 5/6 letnich


 • W przedszkolu funkcjonują jedyne w Orzeszu oddziały integracyjne
  dla dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta, gminy Orzesze.

  Nauczyciele i specjaliści posiadają kwalifikacje do pracy z dziećmi o różnych niepełnosprawnościach, w tym autyzm i ZA; w tym roku szkolnym nasza baza zostanie wzbogacona o wyposażenie gabinetu do SI. Dzieci niepełnosprawne mają w naszym przedszkolu doskonałe warunki do rozwoju, w tym rozwoju społecznego w kontaktach z innymi przedszkolakami. BEZ OBAW MOŻECIE POWIERZYĆ WASZE NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECI POD OPIEKĘ NASZEJ WYKWALIFIKOWANEJ KADRY PEDAGOGICZNEJ I WSPANIAŁYM PRACOWNIKOM ADMINISTRACJI I OBSŁUGI.  ZAPRASZAMY

5. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną:
 • 9 nauczycieli wychowania przedszkolnego,
 • 3 nauczycieli z kwalifikacjami pedagoga specjalnego
  (oligofrenopedagogów, pedagogów terapeutycznych),
 • logopedę,
6. W przedszkolu:
 • działa kółko wokalno - taneczne, które rozwija uzdolnienia wokalne i taneczne dzieci,
 • dla dzieci uzdolnionych plastycznie działa kółko plastyczne
7. We wszystkich grupach do pracy z dziećmi wykorzystywane są atrakcyjne, aktywizujące metody pracy z dzieckiem:
 • Klucz do Uczenia się - program Galiny Dolya i Nikolaya Veraksy, oparty na teorii Lwa Wygotskiego,
 • metoda wczesnej nauki czytania Jagody Cieszyńskiej
 • metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • pedagogika zabawy KLANZA,
 • kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona,
 • metody Marty Bogdanowicz,
II. RAMOWY ROZKŁAD DNIA
 • 6:00 - 8:15 Schodzenie się dzieci:
  • działalność dowolna dzieci
  • praca wyrównawcza
  • przygotowanie do zajęć
  • czynności porządkowe
  • ćwiczenia poranne
  • czynności higieniczno - sanitarne
 • 8:15 - 9:30 śniadanie
 • 9:00 - 11:45 Zajęcia dydaktyczne:
  • zajęcia zorganizowane przez nauczyciela
  • zabawy dydaktyczne, ruchowe
  • zabawy na powietrzu, spacery, wycieczki
  • działalność dowolna dzieci
  • zabiegi higieniczno- sanitarne
 • 11:45 - 12:30 Obiad
 • 12:30 - 13:00 Rozchodzenie się dzieci pięciogodzinnych
 • 12:30 - 14:00 Zajęcia popołudniowe:
  • wypoczynek dzieci młodszych
  • dowolne zabawy i gry w sali lub na powietrzu
  • zajęcia dowolne w małych zespołach
  • zabawy relaksacyjne
  • zajęcia wyrównawcze
  • zabiegi higieniczno- sanitarne
 • 13:00 - 14:00 Udział w zajęciach dodatkowych
 • 13:45 - 14:15 Podwieczorek
 • 14:00 - 17:00 Rozchodzenie się dzieci, zajęcia ruchowe, zabawy dowolne dzieci

III. ODPŁATNOŚĆ
 • za świadczenia w przedszkolu:
  - 5 godzin realizacji podstawy programowej jest bezpłatne
  - GODZINY BEZPŁATNE: 8.00 - 13.00
  - za KAŻDĄ DODATKOWĄ GODZINĘ ŚWIADCZEŃ (6.00 - 8.00 - 13.00 - 17.00) opłata wynosi 1 zł


 • za wyżywienie:
  - 3 posiłki - koszt 7,80 zł (śniadanie + 2-gie śniadanie 2,20 zł, obiad 4 zł i podwieczorek 1,60 zł)
  - 2 posiłki - 6,20 zł (śniadanie + obiad)
  - 1 posiłek - obiad - 4 zł
 • nr rachunku: 03 8454 1040 2002 0048 5142 0002 Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu P1

 • termin dokonania wpłat "z dołu" do 10 każdego miesiąca;
  W MIESIĄCU GRUDNIU PŁATNOŚĆ NALEŻY WNOSIĆ 2 RAZY:
  do 10-go za listopad i do 20-go za grudzień;


 • podstawa prawna:
  Katowice, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 743
  UCHWAŁA NR XLIX/547/14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE z dnia 16 września 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Orzesze
 • wpłaty na Radę Rodziców:
  nr rachunku: 38 8454 1040 3002 0025 3679 0001 Rada Rodziców przy P1 Orzesze

motylki

pszczółki

biedronki

żabki

słoneczka