Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 1
w Orzeszu
Klucz do uczenia się™
Urząd Miasta Orzesze


orzel

PRACOWNICY

 1. Dyrektor placówki – mgr Róża Bryłka

PRACOWNICY OBSŁUGI I ADMINISTRACJI

 1. Aneta Spendel – intendentka
 2. Kuchnia - 3 osoby
  • Monika Ćmiel – kucharka
  • Urszula Ankes – pomoc kuchenna
  • Justyna Czauderna – pomoc kuchenna
 3. Woźne oddziałowe - 4 osoby
  • Marzanna Mizioch
  • Katarzyna Basa
  • Iwona Lipińska
  • Helena Arnold
 4. Pomoce nauczyciela - 6 osób:
  • Anna Sabiniok (Motylki)
  • Beata Stokłosa (Pszczółki)
  • Bożena Schier (Biedronki)
  • Kornelia Kłapczyk (Żabki)
  • Anna Morawiec(Słoneczka)
 5. Konserwator – Józef Maciejczyk
 6. Sekretarka – Iwona Lupa

NAUCZYCIELE:

 1. Dyrektor placówki – mgr Róża Bryłka (edukacja wczesnoszkolna, zarządzanie w oświacie, oligofrenopedagog)
 2. mgr Justyna Świerkot (wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, pedagogika terapeutyczna, specjalista w zakresie rewalidacji i terapii pedagogicznej)
 3. mgr Aleksandra Potysz (pedagogika terapeutyczna, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie rewalidacji i terapii pedagogicznej dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)
 4. mgr Karina Jaszczyk (zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika)
 5. mgr Joanna Sikora (wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i pedagogika przedszkolna)
 6. mgr Agata Rzepka (zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne)
 7. mgr Agnieszka Waszkielewicz (wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe z dodatkową specjalnością nauczycielską - j. angielski)
 8. mgr Izabela Buchalik (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna)
 9. mgr Anna Ryguła (edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne)
 10. mgr Judyta Kotowicz (edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z logopedią)
 11. mgr Aleksandra Loska (filologia angielska)
 12. logopeda: mgr Justyna Gallus - Hensel
 13. mgr Mirosława Dombek - siostra Justyna – (katechetka)

motylki

pszczółki

biedronki

żabki

słoneczka