Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 1
w Orzeszu
Klucz do uczenia się™
Urząd Miasta Orzesze


orzel

PRACOWNICY

 1. Dyrektor placówki – mgr Róża Bryłka

PRACOWNICY OBSŁUGI I ADMINISTRACJI

 1. Aneta Spendel – intendentka
 2. Kuchnia - 3 osoby
  • Marcin Biel – kucharz
  • Urszula Ankes – pomoc kuchenna
  • Urszula Małysiak – pomoc kuchenna
 3. Woźne oddziałowe - 4 osoby
  • Marzanna Mizioch
  • Katarzyna Basa
  • Katarzyna Fityka
  • Helena Arnold
 4. Pomoce nauczyciela - 6 osób:
  • Anna Morawiec (Motylki)
  • Bożena Schier (Pszczółki)
  • Beata Stokłosa (Biedronki)
  • Anna Sabiniok (Żabki/Słoneczka)
 5. Konserwator – Józef Maciejczyk
 6. Sekretarka – Iwona Lupa

NAUCZYCIELE:

 1. Dyrektor placówki – mgr Róża Bryłka (edukacja wczesnoszkolna, zarządzanie w oświacie, oligofrenopedagog)
 2. mgr Izabela Buchalik (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna)
 3. mgr Maria Dyrbuś (wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna)
 4. mgr Franz Izabela (wychowanie przedszkolne, rewalidacja i edukacja dzieci ze spektum autyzmu w tym z zespołem Aspergera)
 5. mgr Justyna Gallus - Hensel (logopeda, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne)
 6. mgr Karina Jaszczyk (zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie rewalidacji i terapii pedagogicznej)
 7. mgr Monika Martauz-Łukomska (nauczanie początkowe, kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne)
 8. mgr Agnieszka Matusik (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, oligofrenopedagog)
 9. mgr Aleksandra Potysz (pedagogika terapeutyczna, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie rewalidacji i terapii pedagogicznej dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci)
 10. mgr Agata Rzepka (zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, specjalista terapii sensorycznej)
 11. mgr Agnieszka Waszkielewicz (wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe z dodatkową specjalnością nauczycielską - j. angielski)
 12. mgr Sabina Zagraniczny (edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne)
 13. mgr Renata Ciba - siostra Ilona – (katechetka)

motylki

pszczółki

biedronki

żabki

słoneczka