Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 1
w Orzeszu
Klucz do uczenia się™
Urząd Miasta Orzesze


orzel
góra
Wyższa Szkoła Humanitas i Miasto Orzesze
realizują projekt pn:
Słoneczne przedszkola II – realizacja zajęć
specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami
w 19 przedszkolach województwa śląskiego

dofinansowany
z Funduszy EuropejskichWartość projektu: 964 218,75zł (w tym dla Miasta Orzesze: 113 065,00zł)
Dofinansowanie projektu z UE: 819 585,94 zł
(w tym dla Miasta Orzesze: 98 125,00zł)

Cele i planowane efekty projektu:

Wzmocnienie w zakresie zdiagnozowanych potrzeb potencjału edukacyjno-terapeutycznego 19 Ośrodków Wychowania Przedszkolnego (OWP) zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z niepełnosprawnościami w zakresie stwierdzonych deficytów, opracowanych dla każdego dziecka niepełnosprawnego, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi. Wybór zajęć, czas trwania i forma prowadzenia zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego z 77 dzieci. Podjęte działania przełożą się na wzrost wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, zwiększą szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych a także poprawią jakość wychowania przedszkolnego.

Dofinansowanie dotyczy Przedszkoli nr 1, 2, 3, 6 i 7 w Orzeszu.
Okres realizacji projektu: 01.08.2017r. – 10.10.2018r.motylki

pszczółki

biedronki

żabki

słoneczka